สหรัฐอเมริกา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ USA สหรัฐอเมริกา

ทำธุรกิจใน สหรัฐอเมริกา US (Washington) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

สหรัฐอเมริกา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
UNITED STATES Foreign Trade
หลักล้าน USD
สหรัฐอเมริกา -  นำเข้า: 1,727,000 นำเข้า/โลก=16.82%. นำเข้า/GDP= 172.7.
สหรัฐอเมริกา -  ส่งออก: 927,500 ส่งออก/โลก=8.99%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 21.39%.  

สหรัฐอเมริกา เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 74.93
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 12410000 (PPP)
รายตัว: 42,000 USD
World 9,300
สกุลเงิน US dollar (ISO= USA)
ประชากร: 298,444,215
ว่างงาน: 5.10%
Km2= 9,631,420.00

สหรัฐอเมริกา  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 80,7
ธุรกิจ= 91,9
การค้าขาย= 86,8
รัฐบาล 59,6
สกุลเงิน= 84
การลงทุน= 80
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 72
แรงงาน= 95,1
100 Best
ความเสียหาย= 7,3
10 โปร่งใส

สหรัฐอเมริกา ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA), ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), SAARC (ข้อง), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


สหรัฐอเมริกา ส่งออก สหรัฐอเมริกา หลักสูตร การทำธุรกิจใน สหรัฐอเมริกา    Washington 
America UNITED STATES  ((of the) United States (of America); American).  New York, Miami Florida, San Francisco, Texas, Houston, Delaware, Tampa, Denver, Detroit.  ภาษา: English (en).  สกุลเงิน: D.C. (US dollar).  ISO = US  ISO3 = USA. 

สหรัฐอเมริกา 100 ภาษา
GMT= -5:00.  Tel= 1 (202).  Volt= 110v.  ภูมิศาสตร์: -90.491,35.695,4
UNITED STATES UNITED STATES Exports
ESTADOS UNIDOS Exportaciones ESTADOS UNIDOS
ÉTAS-UNIS Exportations ÉTAS-UNIS
Estados Unidos Exportação Estados Unidos

สหรัฐอเมริกา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า