สหราชอาณาจักร ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ GBR สหราชอาณาจักร

ทำธุรกิจใน สหราชอาณาจักร UK (London) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

สหราชอาณาจักร -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
UNITED KINGDOM Foreign Trade
หลักล้าน USD
สหราชอาณาจักร -  นำเข้า: 483,700 นำเข้า/โลก=4.71%. นำเข้า/GDP= 48.37.
สหราชอาณาจักร -  ส่งออก: 372,700 ส่งออก/โลก=3.61%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 45.82%.  

สหราชอาณาจักร เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 79.31
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 1869000 (PPP)
รายตัว: 30,900 USD
World 9,300
สกุลเงิน  or stg (ISO= GBP)
ประชากร: 60,609,153
ว่างงาน: 4.70%
Km2= 244,820.00

สหราชอาณาจักร  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 79,0
ธุรกิจ= 89,8
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 40,3
สกุลเงิน= 80,4
การลงทุน= 90
การเงิน= 90
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 84
แรงงาน= 78,5
100 Best
ความเสียหาย= 7,7
10 โปร่งใส

สหราชอาณาจักร ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


สหราชอาณาจักร ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ สหราชอาณาจักร    London 
Europe United Kingdom  ((of the) United Kingdom; (of the) United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland); British).  London, Plymouth, Dundee, Glasgow, Dover, Birmingham, Manchester, Liverpool, Cardiff, Bristol.  ภาษา: English (en).  สกุลเงิน: pound sterling ( or stg).  ISO = UK  ISO3 = GBR. 

สหราชอาณาจักร 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 44 (181/171).  Volt= 220v (square pin plugs).  ภูมิศาสตร์: -2.895,54.155,5
UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM Exports
REINO UNIDO Exportaciones REINO UNIDO
ROYAUNE-UNI Exportations ROYAUNE-UNI
Reino Unido Exportação Reino Unido

สหราชอาณาจักร  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า