ไต้หวัน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ไต้หวัน

ทำธุรกิจใน ไต้หวัน TW () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ไต้หวัน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
TAIWAN Foreign Trade
หลักล้าน USD
ไต้หวัน -  นำเข้า: 181,600 นำเข้า/โลก=1.77%. นำเข้า/GDP= 18.16.
ไต้หวัน -  ส่งออก: 189,400 ส่งออก/โลก=1.84%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 60.67%.  

ไต้หวัน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 611500 (PPP)
รายตัว: 26,700 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= )
ประชากร: 23,036,087
ว่างงาน: 4.20%
Km2= 35,980.00

ไต้หวัน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 69,5
ธุรกิจ= 69,5
การค้าขาย= 85,2
รัฐบาล 89,4
สกุลเงิน= 82,1
การลงทุน= 70
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 70
ความเสียหาย= 57
แรงงาน= 45,7
100 Best
ความเสียหาย= 5,7
10 โปร่งใส

ไต้หวัน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ไต้หวัน ส่งออก ไต้หวัน หลักสูตร การทำธุรกิจใน ไต้หวัน     
Asia 台灣  ().  Taipei, Chi-lung, Su-ao, Hua-Lien, Tai-Tung, Tai-nan, Tai-Chung, Chang-Hua.  ภาษา: Chinese (zh).  สกุลเงิน:  ().  ISO = TW  ISO3 = . 

ไต้หวัน 100 ภาษา
GMT= +8:00.  Tel= 886 (2).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 121,23.63,5
TAIWAN TAIWAN Exports
TAIWÁN Exportaciones TAIWÁN
TAÏWAN Exportations TAÏWAN
Taiwan Exportação Taiwan

ไต้หวัน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า