ประเทศติมอร์ตะวันออก ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ TMP ประเทศติมอร์ตะวันออก

ทำธุรกิจใน ประเทศติมอร์ตะวันออก TL () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ประเทศติมอร์ตะวันออก -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
TIMOR-LESTE Foreign Trade
หลักล้าน USD
ประเทศติมอร์ตะวันออก -  นำเข้า: 202 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.0202.
ประเทศติมอร์ตะวันออก -  ส่งออก: 10 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 57.30%.  

ประเทศติมอร์ตะวันออก เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 370 (PPP)
รายตัว: 400 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= )
ประชากร: 0
ว่างงาน: 50.00%
Km2=

ประเทศติมอร์ตะวันออก  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 50,5
ธุรกิจ= 47,0
การค้าขาย= 73
รัฐบาล 84,0
สกุลเงิน= 74,1
การลงทุน= 30
การเงิน= 20
ลิขสิทธิ์= 20
ความเสียหาย= 26
แรงงาน= 66,0
100 Best
ความเสียหาย= 2,2
10 โปร่งใส

ประเทศติมอร์ตะวันออก ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ประเทศติมอร์ตะวันออก ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ประเทศติมอร์ตะวันออก     
Asia TIMOR-LESTE  ().  East Nusa Tenggara, Kupang, Baucau.  ภาษา: Português (pt).  สกุลเงิน:  ().  ISO = TL  ISO3 = TMP. 

ประเทศติมอร์ตะวันออก 100 ภาษา
GMT= .  Tel= .  Volt= .  ภูมิศาสตร์: 125.853,-8.822,5
TIMOR-LESTE TIMOR-LESTE Exports
TIMOR ESTE Exportaciones TIMOR ESTE
TIMOR EST Exportations TIMOR EST
Timor-Leste Exportação Timor-Leste

ประเทศติมอร์ตะวันออก  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า