ซีเรีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SYR ซีเรีย

ทำธุรกิจใน ซีเรีย SY (Damascus) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ซีเรีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SYRIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ซีเรีย -  นำเข้า: 5,973 นำเข้า/โลก=0.06%. นำเข้า/GDP= 0.5973.
ซีเรีย -  ส่งออก: 6,344 ส่งออก/โลก=0.06%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 19.46%.  

ซีเรีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 50.58
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 63310 (PPP)
รายตัว: 3,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน LS (ISO= SYP)
ประชากร: 18,881,361
ว่างงาน: 12.30%
Km2= 185,180.00

ซีเรีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
ความเสียหาย= 2,1
10 โปร่งใส

ซีเรีย ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ตะวันออกกลาง


ซีเรีย ส่งออก ซีเรีย หลักสูตร การทำธุรกิจใน ซีเรีย    Damascus 
Asia سوريا  (Syrian).  Damascus, Aleppo, Tadmur, Hims, Hamah, Tartus, Latakia, Baniyas, Ar Raqqah, Al Hassakah.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: pound (LS).  ISO = SY  ISO3 = SYR. 

ซีเรีย 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 963 (11).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 38.505,35.013,5
SYRIA SYRIA Exports
SIRIA Exportaciones SIRIA
SYRIE Exportations SYRIE
Síria Exportação Síria

ซีเรีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า