เซาโตเมและปรินซิเป ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ STP เซาโตเมและปรินซิเป

ทำธุรกิจใน เซาโตเมและปรินซิเป ST (Água Grande) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เซาโตเมและปรินซิเป -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SAO TOME AND PRINCIPE Foreign Trade
หลักล้าน USD
เซาโตเมและปรินซิเป -  นำเข้า: 38 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.0038.
เซาโตเมและปรินซิเป -  ส่งออก: 8 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 21.50%.

เซาโตเมและปรินซิเป 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 239.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 6.73659,0.456,5
SAO TOME AND PRINCIPE SAO TOME AND PRINCIPE Exports
SAO TOME AND PRINCIPE Exportaciones SAO TOME AND PRINCIPE
SAO TOMÉ ET PRINCIPE Exportations SAO TOMÉ ET PRINCIPE
São Tomé e Príncipe Exportação São Tomé e Príncipe

เซาโตเมและปรินซิเป  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า