ซูรินาเม ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SUR ซูรินาเม

ทำธุรกิจใน ซูรินาเม SR (Paramaribo) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ซูรินาเม -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SURINAME Foreign Trade
หลักล้าน USD
ซูรินาเม -  นำเข้า: 750 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.075.
ซูรินาเม -  ส่งออก: 881 ส่งออก/โลก=0.01%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 78.38%.

ซูรินาเม 100 ภาษา
GMT= .  Tel= .  Volt= .  ภูมิศาสตร์: -55.911,4.126,5
SURINAME SURINAME Exports
SURINAM Exportaciones SURINAM
SURINAM Exportations SURINAM
Suriname Exportação Suriname

ซูรินาเม  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า