สโลวาเกีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SVK สโลวาเกีย

ทำธุรกิจใน สโลวาเกีย SK (Bratislava) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

สโลวาเกีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SLOVAKIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
สโลวาเกีย -  นำเข้า: 34,480 นำเข้า/โลก=0.34%. นำเข้า/GDP= 3.448.
สโลวาเกีย -  ส่งออก: 32,390 ส่งออก/โลก=0.31%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 78.16%.  

สโลวาเกีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 81.24
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 85560 (PPP)
รายตัว: 15,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน Sk (ISO= SKK)
ประชากร: 5,439,448
ว่างงาน: 11.40%
Km2= 48,845.00

สโลวาเกีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
ความเสียหาย= 5
10 โปร่งใส

สโลวาเกีย ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


สโลวาเกีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ สโลวาเกีย    Bratislava 
Europe Slovensko  (Slovak).  Bratislava, Komarno, Nitra, Lucenec, Banska Bystrica, Zilina, Prievidza, Trencin.  ภาษา: Slovak (sk).  สกุลเงิน: koruna; koruny [pl.] (Sk).  ISO = SK  ISO3 = SVK. 

สโลวาเกีย 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 42 (7).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 19.491,48.707,5
SLOVAKIA SLOVAKIA Exports
ESLOVAQUIA Exportaciones ESLOVAQUIA
SLOVAQUIE Exportations SLOVAQUIE
Eslováquia Exportação Eslováquia

สโลวาเกีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า