สวีเดน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SWE สวีเดน

ทำธุรกิจใน สวีเดน SE (Stockholm) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

สวีเดน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SWEDEN Foreign Trade
หลักล้าน USD
สวีเดน -  นำเข้า: 104,400 นำเข้า/โลก=1.02%. นำเข้า/GDP= 10.44.
สวีเดน -  ส่งออก: 126,600 ส่งออก/โลก=1.23%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 86.10%.  

สวีเดน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 88.68
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 268300 (PPP)
รายตัว: 29,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน SKr (ISO= SEK)
ประชากร: 9,016,596
ว่างงาน: 6.00%
Km2= 449,964.00

สวีเดน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 70,5
ธุรกิจ= 95,9
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 7,3
สกุลเงิน= 82,1
การลงทุน= 80
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 93
แรงงาน= 55,5
100 Best
ความเสียหาย= 9,3
10 โปร่งใส

สวีเดน ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


สวีเดน ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ สวีเดน    Stockholm 
Europe Sverige  (Swedish; a Swede).  Stockholm, Uppsala, Sundswall, Halmstad, Kalmar, Boras, Orebro, Karlstad, Goteborg.  ภาษา: Swedish svenska (sv).  สกุลเงิน: krona; kroner [pl.] (SKr).  ISO = SE  ISO3 = SWE. 

สวีเดน 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 46 (8).  Volt= 110/220v (dc in some areas).  ภูมิศาสตร์: 16.739,62.789,5
SWEDEN SWEDEN Exports
SUECIA Exportaciones SUECIA
SUÈDE Exportations SUÈDE
Suécia Exportação Suécia

สวีเดน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า