ซูดาน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SDN ซูดาน

ทำธุรกิจใน ซูดาน SD (Khartoum) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ซูดาน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SUDAN Foreign Trade
หลักล้าน USD
ซูดาน -  นำเข้า: 5,028 นำเข้า/โลก=0.05%. นำเข้า/GDP= 0.5028.
ซูดาน -  ส่งออก: 6,989 ส่งออก/โลก=0.07%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 14.15%.  

ซูดาน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 38.86
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 84930 (PPP)
รายตัว: 2,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน SD (ISO= SDD)
ประชากร: 41,236,378
ว่างงาน: 18.70%
Km2= 2,505,810.00

ซูดาน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= -
ธุรกิจ= -
การค้าขาย= -
รัฐบาล -
สกุลเงิน= -
การลงทุน= -
การเงิน= -
ลิขสิทธิ์= -
ความเสียหาย= -
แรงงาน= -
100 Best
ความเสียหาย= 1,6
10 โปร่งใส

ซูดาน ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, ตลาดสำหรับภาคใต้แอฟริกาตะวันออกและ (COMESA), IGAD, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ซูดาน ส่งออก ซูดาน หลักสูตร การทำธุรกิจใน ซูดาน    Khartoum 
Africa السودان  (Sudanese).  Khartoum, Juba, Bor, Nyala, Darfur, Atbara, Kassala, Port Sudan, Malakal, Waw.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: dinar (SD).  ISO = SD  ISO3 = SDN. 

ซูดาน 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 249 (11).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 30.049,13.831,5
SUDAN SUDAN Exports
SUDÁN Exportaciones SUDÁN
SOUDAN Exportations SOUDAN
Sudão Exportação Sudão

ซูดาน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า