เซเชลส์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ SYC เซเชลส์

ทำธุรกิจใน เซเชลส์ SC (Victoria) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เซเชลส์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SEYCHELLES Foreign Trade
หลักล้าน USD
เซเชลส์ -  นำเข้า: 459,900,000 นำเข้า/โลก=4,478.09%. นำเข้า/GDP= 45990.
เซเชลส์ -  ส่งออก: 312,100,000 ส่งออก/โลก=3,024.22%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 123,322,683.71%.

เซเชลส์ 100 ภาษา
GMT= +4:00.  Tel= 248.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 52.23,-6.354,5
SEYCHELLES SEYCHELLES Exports
SEYCHELLES Exportaciones SEYCHELLES
SEYCHELLES Exportations SEYCHELLES
Seicheles Exportação Seicheles

เซเชลส์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า