รัสเซีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ RUS รัสเซีย

ทำธุรกิจใน รัสเซีย RU (Moscow) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

รัสเซีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
RUSSIA RUSSIAN FEDERATION Foreign Trade
หลักล้าน USD
รัสเซีย -  นำเข้า: 125,000 นำเข้า/โลก=1.22%. นำเข้า/GDP= 12.5.
รัสเซีย -  ส่งออก: 245,000 ส่งออก/โลก=2.37%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 24.04%.  

รัสเซีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 65.24
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 1539000 (PPP)
รายตัว: 10,700 USD
World 9,300
สกุลเงิน Rub (ISO= RUB)
ประชากร: 142,893,540
ว่างงาน: 7.60%
Km2= 17,075,200.00

รัสเซีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
ความเสียหาย= 2,1
10 โปร่งใส

รัสเซีย ตกลง: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


รัสเซีย ส่งออก รัสเซีย หลักสูตร การทำธุรกิจใน รัสเซีย    Moscow 
Europe Россия  (of the Russian Federation; Russian).  Moscow, Kazan, Samara, Rostov, Omsk, Saint Petesburg, Saratov, Voronezh, Москва, Казань, Самара, Ростов, Омск, Санкт-Petesburg, Саратов, Воронеж.  ภาษา: Russian Русский (ru).  สกุลเงิน: rouble; ruble (alternative spe (Rub).  ISO = RU  ISO3 = RUS. 

รัสเซีย 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 7 095.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 96.577,61.946,2
RUSSIA RUSSIAN FEDERATION RUSSIA RUSSIAN FEDERATION Exports
RUSIA Exportaciones RUSIA
RUSSIE Exportations RUSSIE
Rússia Exportação Rússia

รัสเซีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า