ประเทศเซอร์เบีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ YUG ประเทศเซอร์เบีย

ทำธุรกิจใน ประเทศเซอร์เบีย RS () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

ประเทศเซอร์เบีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SERBIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ประเทศเซอร์เบีย -  นำเข้า: 11,940 นำเข้า/โลก=0.12%. นำเข้า/GDP= 1.194.
ประเทศเซอร์เบีย -  ส่งออก: 5,485 ส่งออก/โลก=0.05%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 60.71%.  

ประเทศเซอร์เบีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 28700 (PPP)
รายตัว: 2,700 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= )
ประชากร: 0
ว่างงาน: 31.60%
Km2=

ประเทศเซอร์เบีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 56,6
ธุรกิจ= 56,0
การค้าขาย= 78
รัฐบาล 46,3
สกุลเงิน= 65,8
การลงทุน= 40
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 40
ความเสียหาย= 34
แรงงาน= 70,0
100 Best
ความเสียหาย= 3,4
10 โปร่งใส

ประเทศเซอร์เบีย ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ประเทศเซอร์เบีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ประเทศเซอร์เบีย     
Europe Србија  ().  .  ภาษา:  ().  สกุลเงิน:  ().  ISO = RS  ISO3 = YUG. 

ประเทศเซอร์เบีย 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= .  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์:
SERBIA SERBIA Exports
SERBIA Exportaciones SERBIA
SERBIE Exportations SERBIE
Sérvia Exportação Sérvia

ประเทศเซอร์เบีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า