โรมาเนีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ROM โรมาเนีย

ทำธุรกิจใน โรมาเนีย RO () : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

โรมาเนีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
ROMANIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
โรมาเนีย -  นำเข้า: 38,150 นำเข้า/โลก=0.37%. นำเข้า/GDP= 3.815.
โรมาเนีย -  ส่งออก: 27,720 ส่งออก/โลก=0.27%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 35.28%.  

โรมาเนีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 70.58
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 186700 (PPP)
รายตัว: 8,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= )
ประชากร: 22,303,552
ว่างงาน: 5.50%
Km2= 237,500.00

โรมาเนีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 63,2
ธุรกิจ= 74,9
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 70,0
สกุลเงิน= 75,0
การลงทุน= 60
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 35
ความเสียหาย= 37
แรงงาน= 57,1
100 Best
ความเสียหาย= 3,8
10 โปร่งใส

โรมาเนีย ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


โรมาเนีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ โรมาเนีย     
Europe România  ().  Bucarest, Constanta, Bacau, Oradea, Arad, Craiova, Pitesti, Brasov, Giurgiu.  ภาษา: Romanian Română (ro).  สกุลเงิน:  ().  ISO = RO  ISO3 = ROM. 

โรมาเนีย 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 40 (1).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 24.969,45.843,5
ROMANIA ROMANIA Exports
RUMANÍA Exportaciones RUMANÍA
ROUMANIE Exportations ROUMANIE
Roménia Exportação Roménia

โรมาเนีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า