เปรู ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ PER เปรู

ทำธุรกิจใน เปรู PE (Lima) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เปรู -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
PERU Foreign Trade
หลักล้าน USD
เปรู -  นำเข้า: 12,150 นำเข้า/โลก=0.12%. นำเข้า/GDP= 1.215.
เปรู -  ส่งออก: 15,950 ส่งออก/โลก=0.15%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 16.58%.  

เปรู เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 63.55
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 169500 (PPP)
รายตัว: 6,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน S/. (ISO= PEN)
ประชากร: 28,302,603
ว่างงาน: 8.70%
Km2= 1,285,220.00

เปรู  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 64,6
ธุรกิจ= 65,1
การค้าขาย= 79,4
รัฐบาล 91,8
สกุลเงิน= 86,5
การลงทุน= 60
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 40
ความเสียหาย= 35
แรงงาน= 48,7
100 Best
ความเสียหาย= 3,6
10 โปร่งใส

เปรู ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, ประชาคมแอนดีส (CAN), ตลาดร่วมตอนใต้ (ข้อง), UNASUR, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


เปรู ส่งออก เปรู หลักสูตร การทำธุรกิจใน เปรู    Lima 
America Perú  (Peruvian).  Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Tacna, Trujillo, Piura, Talara, Iquitos.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: nuevo sol; nuevos soles [pl.] (S/.).  ISO = PE  ISO3 = PER. 

เปรู 100 ภาษา
GMT= -5:00.  Tel= 51 (14).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: -74.375,-9.163,5
PERU PERU Exports
PERÚ Exportaciones PERÚ
PÉROU Exportations PÉROU
Peru Exportação Peru

เปรู  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า