นิวซีแลนด์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ NZL นิวซีแลนด์

ทำธุรกิจใน นิวซีแลนด์ NZ (Wellington) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI 

นิวซีแลนด์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
NEW ZEALAND Foreign Trade
หลักล้าน USD
นิวซีแลนด์ -  นำเข้า: 24,570 นำเข้า/โลก=0.24%. นำเข้า/GDP= 2.457.
นิวซีแลนด์ -  ส่งออก: 22,210 ส่งออก/โลก=0.22%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 47.94%.  

นิวซีแลนด์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 84.55
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 97590 (PPP)
รายตัว: 24,200 USD
World 9,300
สกุลเงิน $NZ (ISO= NZD)
ประชากร: 4,076,140
ว่างงาน: 4.00%
Km2= 268,680.00

นิวซีแลนด์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 82,0
ธุรกิจ= 99,9
การค้าขาย= 84,6
รัฐบาล 49,6
สกุลเงิน= 84,6
การลงทุน= 80
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 95
ความเสียหาย= 94
แรงงาน= 89,6
100 Best
ความเสียหาย= 9,3
10 โปร่งใส

นิวซีแลนด์ ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


นิวซีแลนด์ ส่งออก นิวซีแลนด์ หลักสูตร การทำธุรกิจใน นิวซีแลนด์    Wellington 
Oceania NEW ZEALAND  ((of) New Zealand; a new Zealander).  Auckland, Wellington, Dunedin, Tauranga, Nelson, Napier.  ภาษา: English (en).  สกุลเงิน: dollar ($NZ).  ISO = NZ  ISO3 = NZL. 

นิวซีแลนด์ 100 ภาษา
GMT= +12:00.  Tel= 64 (4).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 171.779,-41.838,5
NEW ZEALAND NEW ZEALAND Exports
NUEVA ZELANDA Exportaciones NUEVA ZELANDA
NOUVELLE-ZÉLANDE Exportations NOUVELLE-ZÉLANDE
Nova Zelândia Exportação Nova Zelândia

นิวซีแลนด์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า