เนปาล ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ NPL เนปาล

ทำธุรกิจใน เนปาล NP (Kathmandu) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

เนปาล -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
NEPAL Foreign Trade
หลักล้าน USD
เนปาล -  นำเข้า: 2,000 นำเข้า/โลก=0.02%. นำเข้า/GDP= 0.2.
เนปาล -  ส่งออก: 822 ส่งออก/โลก=0.01%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 6.68%.  

เนปาล เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 39.65
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 42260 (PPP)
รายตัว: 1,500 USD
World 9,300
สกุลเงิน Nr (ISO= 28 )
ประชากร: 28,287,147
ว่างงาน: 42.00%
Km2= 140,800.00

เนปาล  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 53,2
ธุรกิจ= 60,5
การค้าขาย= 63,2
รัฐบาล 91,0
สกุลเงิน= 78,7
การลงทุน= 20
การเงิน= 30
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 25
แรงงาน= 46,9
100 Best
ความเสียหาย= 2,7
10 โปร่งใส

เนปาล ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO BIMSTEC, SAARC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เนปาล ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เนปาล    Kathmandu 
Asia नेपाल  (Nepalese).  Kathmandu, Pokhara, Butwal, Hetauda, Janakpur, Nepalganj.  ภาษา: Nepali नेपाली (ne).  สกุลเงิน: rupee (Nr).  ISO = NP  ISO3 = NPL. 

เนปาล 100 ภาษา
GMT= +5:30.  Tel= 977 (1).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 83.938,28.253,5
NEPAL NEPAL Exports
NEPAL Exportaciones NEPAL
NÉPAL Exportations NÉPAL
Nepal Exportação Nepal

เนปาล  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า