นิคารากัว ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ NIC นิคารากัว

ทำธุรกิจใน นิคารากัว NI (Managua) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

นิคารากัว -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
NICARAGUA Foreign Trade
หลักล้าน USD
นิคารากัว -  นำเข้า: 2,865 นำเข้า/โลก=0.03%. นำเข้า/GDP= 0.2865.
นิคารากัว -  ส่งออก: 1,550 ส่งออก/โลก=0.02%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 33.35%.  

นิคารากัว เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 59.34
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 13240 (PPP)
รายตัว: 2,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน C$ (ISO= NIO)
ประชากร: 5,570,129
ว่างงาน: 6.90%
Km2= 129,494.00

นิคารากัว  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 59,8
ธุรกิจ= 57,6
การค้าขาย= 79,2
รัฐบาล 71,0
สกุลเงิน= 69,5
การลงทุน= 70
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 25
ความเสียหาย= 26
แรงงาน= 70,6
100 Best
ความเสียหาย= 2,5
10 โปร่งใส

นิคารากัว ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


นิคารากัว ส่งออก นิคารากัว หลักสูตร การทำธุรกิจใน นิคารากัว    Managua 
America NICARAGUA  (Nicaraguan).  Managua, León, Granada, Chinandega, Matagalpa, Estelí, Bluefields.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: crdoba (C$).  ISO = NI  ISO3 = NIC. 

นิคารากัว 100 ภาษา
GMT= -6:00.  Tel= 505 (2).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -85.034,12.839,5
NICARAGUA NICARAGUA Exports
NICARAGUA Exportaciones NICARAGUA
NICARAGUA Exportations NICARAGUA
Nicarágua Exportação Nicarágua

นิคารากัว  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า