เม็กซิโก ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ MEX เม็กซิโก

ทำธุรกิจใน เม็กซิโก MX (D.F. Guadalajara) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เม็กซิโก -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
MEXICO Foreign Trade
หลักล้าน USD
เม็กซิโก -  นำเข้า: 223,700 นำเข้า/โลก=2.18%. นำเข้า/GDP= 22.37.
เม็กซิโก -  ส่งออก: 213,700 ส่งออก/โลก=2.07%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 40.96%.  

เม็กซิโก เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 64.11
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 1068000 (PPP)
รายตัว: 10,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน peso (ISO= MEX)
ประชากร: 107,449,525
ว่างงาน: 3.60%
Km2= 1,972,550.00

เม็กซิโก  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 65,8
ธุรกิจ= 80,3
การค้าขาย= 80,2
รัฐบาล 81,8
สกุลเงิน= 77,5
การลงทุน= 50
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 35
แรงงาน= 59,8
100 Best
ความเสียหาย= 3,6
10 โปร่งใส

เม็กซิโก ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, ประชาคมแอนดีส (ข้อง), เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA), SICA (ข้อง), ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


เม็กซิโก ส่งออก เม็กซิโก หลักสูตร การทำธุรกิจใน เม็กซิโก    D.F. Guadalajara 
America México  (Mexican).  Mexico DF, Guadalajara, Hermosillo, Monterrey, Aguascalientes, Toluca, Manzanillo, Oaxaca, Veracruz, Mérida.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: D.F. (peso).  ISO = MX  ISO3 = MEX. 

เม็กซิโก 100 ภาษา
GMT= -6:00.  Tel= 52 (5).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -102.533,23.95,5
MEXICO MEXICO Exports
MÉXICO Exportaciones MÉXICO
MEXIQUE Exportations MEXIQUE
México Exportação México

เม็กซิโก  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า