มัลดีฟส์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ MDV มัลดีฟส์

ทำธุรกิจใน มัลดีฟส์ MV (Mal) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

มัลดีฟส์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
MALDIVES Foreign Trade
หลักล้าน USD
มัลดีฟส์ -  นำเข้า: 567 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.0567.
มัลดีฟส์ -  ส่งออก: 123 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 55.20%.

มัลดีฟส์ 100 ภาษา
GMT= +5:00.  Tel= 223.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 73.252,3.216,5
MALDIVES MALDIVES Exports
MALDIVAS Exportaciones MALDIVAS
MALDIVES Exportations MALDIVES
Maldivas Exportação Maldivas

มัลดีฟส์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า