มาซิโดเนีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ MKD มาซิโดเนีย

ทำธุรกิจใน มาซิโดเนีย MK (Skopje) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

มาซิโดเนีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
MACEDONIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
มาซิโดเนีย -  นำเข้า: 3,196 นำเข้า/โลก=0.03%. นำเข้า/GDP= 0.3196.
มาซิโดเนีย -  ส่งออก: 2,047 ส่งออก/โลก=0.02%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 33.72%.  

มาซิโดเนีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 60.08
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 15550 (PPP)
รายตัว: 7,600 USD
World 9,300
สกุลเงิน Mden (ISO= MKD)
ประชากร: 2,050,554
ว่างงาน: 38.00%
Km2= 25,333.00

มาซิโดเนีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 61,2
ธุรกิจ= 58,2
การค้าขาย= 81,6
รัฐบาล 65,1
สกุลเงิน= 85,4
การลงทุน= 50
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 33
แรงงาน= 59,8
100 Best
ความเสียหาย= 3,6
10 โปร่งใส

มาซิโดเนีย ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


มาซิโดเนีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ มาซิโดเนีย    Skopje 
Europe Македонија  (of The former Yugoslav Republic of Macedonia).  Skopje, Tetovo, Stip, Bitola, Kicevo, Gostivar, Strumica, Stip.  ภาษา: Macedonian македонски јазик (mk).  สกุลเงิน: denar (Mden).  ISO = MK  ISO3 = MKD. 

มาซิโดเนีย 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 389 (91).  Volt= .  ภูมิศาสตร์: 21.697,41.599,5
MACEDONIA MACEDONIA Exports
MACEDONIA Exportaciones MACEDONIA
MACÉDOINE Exportations MACÉDOINE
Macedónia Exportação Macedónia

มาซิโดเนีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า