ลิเบีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ LBY ลิเบีย

ทำธุรกิจใน ลิเบีย LY (Tripoli) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ลิเบีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ลิเบีย -  นำเข้า: 10,820 นำเข้า/โลก=0.11%. นำเข้า/GDP= 1.082.
ลิเบีย -  ส่งออก: 30,790 ส่งออก/โลก=0.30%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 86.17%.  

ลิเบีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 48290 (PPP)
รายตัว: 8,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน LD (ISO= LYD)
ประชากร: 5,900,754
ว่างงาน: 30.00%
Km2= 1,759,540.00

ลิเบีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
ความเสียหาย= 2,6
10 โปร่งใส

ลิเบีย ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ตะวันออกกลาง


ลิเบีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ลิเบีย    Tripoli 
Africa ليبيا  (Libyan).  Tripoli, Sabham Surt, Al Khums, Banghazi, Al Bayda, Tobruk, Zuwarah, Ghadamis.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: dinar (LD).  ISO = LY  ISO3 = LBY. 

ลิเบีย 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 218 (21).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 18.023,27.043,5
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA Exports
LIBIA Exportaciones LIBIA
LIBYE Exportations LIBYE
Líbia Exportação Líbia

ลิเบีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า