ลักเซมเบิร์ก ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ LUX ลักเซมเบิร์ก

ทำธุรกิจใน ลักเซมเบิร์ก LU (Grand Duchy) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

ลักเซมเบิร์ก -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
LUXEMBOURG Foreign Trade
หลักล้าน USD
ลักเซมเบิร์ก -  นำเข้า: 18,740 นำเข้า/โลก=0.18%. นำเข้า/GDP= 1.874.
ลักเซมเบิร์ก -  ส่งออก: 13,390 ส่งออก/โลก=0.13%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 109.17%.  

ลักเซมเบิร์ก เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 86.28
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 29430 (PPP)
รายตัว: 55,600 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 474,413
ว่างงาน: 4.90%
Km2= 2,586.00

ลักเซมเบิร์ก  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 75,2
ธุรกิจ= 76,2
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 54,4
สกุลเงิน= 80,2
การลงทุน= 90
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 84
แรงงาน= 45,1
100 Best
ความเสียหาย= 8,3
10 โปร่งใส

ลักเซมเบิร์ก ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ลักเซมเบิร์ก ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ลักเซมเบิร์ก    Grand Duchy 
Europe Lëtzebuerg  ((of) Luxembourg).  Luxembourg, Petange, Esch, Mertert, Wiltz, Diekirch, Budelange.  ภาษา: German Deutsch (de).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = LU  ISO3 = LUX. 

ลักเซมเบิร์ก 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 352.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 6.087,49.77,6
LUXEMBOURG LUXEMBOURG Exports
LUXEMBURGO Exportaciones LUXEMBURGO
LUXEMBOURG Exportations LUXEMBOURG
Luxemburgo Exportação Luxemburgo

ลักเซมเบิร์ก  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า