ลิทัวเนีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ LTU ลิทัวเนีย

ทำธุรกิจใน ลิทัวเนีย LT (Vilnius) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

ลิทัวเนีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
LITHUANIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ลิทัวเนีย -  นำเข้า: 13,330 นำเข้า/โลก=0.13%. นำเข้า/GDP= 1.333.
ลิทัวเนีย -  ส่งออก: 10,950 ส่งออก/โลก=0.11%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 48.44%.  

ลิทัวเนีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 77.24
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 50120 (PPP)
รายตัว: 13,900 USD
World 9,300
สกุลเงิน LTL (ISO= LTL)
ประชากร: 3,585,906
ว่างงาน: 5.30%
Km2= 65,200.00

ลิทัวเนีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 70,0
ธุรกิจ= 82,4
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 65,3
สกุลเงิน= 75,8
การลงทุน= 70
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 48
แรงงาน= 54,6
100 Best
ความเสียหาย= 4,6
10 โปร่งใส

ลิทัวเนีย ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ลิทัวเนีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ลิทัวเนีย    Vilnius 
Europe Lietuva  (Lithuanian).  Vilnius, Klaipeda, Butinge, Slauliai, Utena, Alytus, Kaunas, Jonava, Vilniaus, Klaipėdos, Būtingės naftos, Utenos, Alytaus, Kauno.  ภาษา: Lithuanian lietuvių kalba (lt).  สกุลเงิน: litas; litai [pl.] (LTL).  ISO = LT  ISO3 = LTU. 

ลิทัวเนีย 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 370 (2).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 23.898,55.335,5
LITHUANIA LITHUANIA Exports
LITUANIA Exportaciones LITUANIA
LITUANIE Exportations LITUANIE
Lituânia Exportação Lituânia

ลิทัวเนีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า