ศรีลังกา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ LKA ศรีลังกา

ทำธุรกิจใน ศรีลังกา LK (Colombo) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

ศรีลังกา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
SRI LANKA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ศรีลังกา -  นำเข้า: 8,370 นำเข้า/โลก=0.08%. นำเข้า/GDP= 0.837.
ศรีลังกา -  ส่งออก: 6,442 ส่งออก/โลก=0.06%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 17.00%.  

ศรีลังกา เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 54.46
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 87150 (PPP)
รายตัว: 4,300 USD
World 9,300
สกุลเงิน SLRe; SLRs [pl.] (ISO= LKR)
ประชากร: 20,222,240
ว่างงาน: 8.40%
Km2= 65,610.00

ศรีลังกา  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 56,0
ธุรกิจ= 73,7
การค้าขาย= 71
รัฐบาล 80,5
สกุลเงิน= 59,4
การลงทุน= 20
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 40
ความเสียหาย= 32
แรงงาน= 70,8
100 Best
ความเสียหาย= 3,2
10 โปร่งใส

ศรีลังกา ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO APTA, BIMSTEC, SAARC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ศรีลังกา ส่งออก ศรีลังกา หลักสูตร การทำธุรกิจใน ศรีลังกา    Colombo 
Asia Sri Lanka  ((of) Sri Lanka; Sri Lankan).  Colombo, Mannar, Lapitiya, Galle, Kotte, Moratuwa, Matale, Kandy, Puttalam, Kalpitiya.  ภาษา: Tamil (ta).  สกุลเงิน: rupee (SLRe; SLRs [pl.]).  ISO = LK  ISO3 = LKA. 

ศรีลังกา 100 ภาษา
GMT= +5:30.  Tel= 94 (1).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 80.704,7.608,5
SRI LANKA SRI LANKA Exports
SRI LANKA Exportaciones SRI LANKA
SRI LANKA Exportations SRI LANKA
Sri Lanca Exportação Sri Lanca

ศรีลังกา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า