เลบานอน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ LBN เลบานอน

ทำธุรกิจใน เลบานอน LB (Beirut) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

เลบานอน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
LEBANON Foreign Trade
หลักล้าน USD
เลบานอน -  นำเข้า: 8,855 นำเข้า/โลก=0.09%. นำเข้า/GDP= 0.8855.
เลบานอน -  ส่งออก: 1,782 ส่งออก/โลก=0.02%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 52.09%.  

เลบานอน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 78.56
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 20420 (PPP)
รายตัว: 5,300 USD
World 9,300
สกุลเงิน LL (ISO= LBP)
ประชากร: 3,874,050
ว่างงาน: 18.00%
Km2= 10,400.00

เลบานอน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 58,1
ธุรกิจ= 60,0
การค้าขาย= 80,8
รัฐบาล 64,1
สกุลเงิน= 77,3
การลงทุน= 30
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 30
แรงงาน= 57,4
100 Best
ความเสียหาย= 3
10 โปร่งใส

เลบานอน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, CEDEAO ECOWAS, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ตะวันออกกลาง


เลบานอน ส่งออก เลบานอน หลักสูตร การทำธุรกิจใน เลบานอน    Beirut 
Asia لبنان  (Lebanese).  Beirut, Sidon, El Mina, Tripolo, Jbail, Zahle, Jazzin, Jounie, Chekka.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: pound (LL).  ISO = LB  ISO3 = LBN. 

เลบานอน 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 961 (1).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 35.888,33.92,5
LEBANON LEBANON Exports
LÍBANO Exportaciones LÍBANO
LIBAN Exportations LIBAN
Líbano Exportação Líbano

เลบานอน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า