คอโมโรส ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ COM คอโมโรส

ทำธุรกิจใน คอโมโรส KM (Moroni) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

คอโมโรส -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
COMOROS Foreign Trade
หลักล้าน USD
คอโมโรส -  นำเข้า: 115 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.0115.
คอโมโรส -  ส่งออก: 34 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 33.79%.

คอโมโรส 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 269 (73).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 43.675,-11.892,5
COMOROS COMOROS Exports
COMORES Exportaciones COMORES
COMORES Exportations COMORES
Comores Exportação Comores

คอโมโรส  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า