คีร์กีซสถาน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ KGZ คีร์กีซสถาน

ทำธุรกิจใน คีร์กีซสถาน KG (Bishkek) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

คีร์กีซสถาน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
KYRGYZSTAN Foreign Trade
หลักล้าน USD
คีร์กีซสถาน -  นำเข้า: 937,400,000 นำเข้า/โลก=9,127.56%. นำเข้า/GDP= 93740.
คีร์กีซสถาน -  ส่งออก: 759 ส่งออก/โลก=0.01%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 10,377,513.11%.  

คีร์กีซสถาน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 60.64
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 9033 (PPP)
รายตัว: 1,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน som (ISO= KGS)
ประชากร: 5,213,898
ว่างงาน: 18.00%
Km2= 198,500.00

คีร์กีซสถาน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
ความเสียหาย= 1,8
10 โปร่งใส

คีร์กีซสถาน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


คีร์กีซสถาน ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ คีร์กีซสถาน    Bishkek 
Asia Кыргызстан  (Kyrgyz).  Bishkek, Kara Kol, Talas, Sary Tash, Osh, Ozgon, Tokmok.  ภาษา: Kyrgyz Кыргыз (ru).  สกุลเงิน: som (som).  ISO = KG  ISO3 = KGZ. 

คีร์กีซสถาน 100 ภาษา
GMT= +600.  Tel= 7 (3312).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 74.555,41.465,5
KYRGYZSTAN KYRGYZSTAN Exports
KYRGYZSTÁN Exportaciones KYRGYZSTÁN
KIRGHIZSTAN Exportations KIRGHIZSTAN
Quirguizistão Exportação Quirguizistão

คีร์กีซสถาน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า