เคนยา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ KEN เคนยา

ทำธุรกิจใน เคนยา KE (Nairobi) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เคนยา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
KENYA Foreign Trade
หลักล้าน USD
เคนยา -  นำเข้า: 5,126 นำเข้า/โลก=0.05%. นำเข้า/GDP= 0.5126.
เคนยา -  ส่งออก: 3,173 ส่งออก/โลก=0.03%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 20.96%.  

เคนยา เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 49.59
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 39600 (PPP)
รายตัว: 1,200 USD
World 9,300
สกุลเงิน K Sh (ISO= KES)
ประชากร: 34,707,817
ว่างงาน: 40.00%
Km2= 582,650.00

เคนยา  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 58,7
ธุรกิจ= 66,9
การค้าขาย= 71,8
รัฐบาล 81,5
สกุลเงิน= 74,0
การลงทุน= 50
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 21
แรงงาน= 63,1
100 Best
ความเสียหาย= 2,1
10 โปร่งใส

เคนยา ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, IGAD, EAC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เคนยา ส่งออก เคนยา หลักสูตร การทำธุรกิจใน เคนยา    Nairobi 
Africa Kenya  (Kenyan).  Nairobi, Mombassa, Malindi, Moyale, Mery, Eldoret, Nakuru.  ภาษา: Swahili Kiswahili (sw).  สกุลเงิน: shilling (K Sh).  ISO = KE  ISO3 = KEN. 

เคนยา 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 254 (2).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 37.857,0.529,5
KENYA KENYA Exports
KENYA Exportaciones KENYA
KENYA Exportations KENYA
Quénia Exportação Quénia

เคนยา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า