อิตาลี ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ITA อิตาลี

ทำธุรกิจใน อิตาลี IT (Rome) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

อิตาลี -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
ITALY Foreign Trade
หลักล้าน USD
อิตาลี -  นำเข้า: 369,200 นำเข้า/โลก=3.59%. นำเข้า/GDP= 36.92.
อิตาลี -  ส่งออก: 371,900 ส่งออก/โลก=3.60%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 44.89%.  

อิตาลี เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 78.8
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 1651000 (PPP)
รายตัว: 28,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 58,133,509
ว่างงาน: 7.90%
Km2= 301,230.00

อิตาลี  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 61,4
ธุรกิจ= 78,7
การค้าขาย= 80,8
รัฐบาล 24,7
สกุลเงิน= 80,8
การลงทุน= 70
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 52
แรงงาน= 61,3
100 Best
ความเสียหาย= 4,8
10 โปร่งใส

อิตาลี ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


อิตาลี ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ อิตาลี    Rome 
Europe Italia  (Italian).  Roma, Salermo, Taranto, Bari, Verona, Milano, Turin,Torino, Genova, Trieste, Venice, Venezia, Livorno.  ภาษา: Italiano (it).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = IT  ISO3 = ITA. 

อิตาลี 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 39 (6).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 12.071,42.79,5
ITALY ITALY Exports
ITALIA Exportaciones ITALIA
ITALIE Exportations ITALIE
Itália Exportação Itália

อิตาลี  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า