ไอซ์แลนด์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ISL ไอซ์แลนด์

ทำธุรกิจใน ไอซ์แลนด์ IS (Reykjavik) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

ไอซ์แลนด์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
ICELAND Foreign Trade
หลักล้าน USD
ไอซ์แลนด์ -  นำเข้า: 4,582 นำเข้า/โลก=0.04%. นำเข้า/GDP= 0.4582.
ไอซ์แลนด์ -  ส่งออก: 3,215 ส่งออก/โลก=0.03%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 75.41%.  

ไอซ์แลนด์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 76.12
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 10340 (PPP)
รายตัว: 34,900 USD
World 9,300
สกุลเงิน ISK (ISO= ISK)
ประชากร: 299,388
ว่างงาน: 2.10%
Km2= 103,000.00

ไอซ์แลนด์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 75,9
ธุรกิจ= 93,6
การค้าขาย= 88
รัฐบาล 44,0
สกุลเงิน= 75,3
การลงทุน= 70
การเงิน= 70
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 92
แรงงาน= 59,9
100 Best
ความเสียหาย= 8,9
10 โปร่งใส

ไอซ์แลนด์ ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ไอซ์แลนด์ ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ไอซ์แลนด์    Reykjavik 
Europe Ísland  (Icelandic; an Icelander).  Reykjavik, Vil, Hofn, Keflavik, Akureyri, Husavik.  ภาษา: Icelandic íslenska (is).  สกุลเงิน: krna; krnur [pl.] (ISK).  ISO = IS  ISO3 = ISL. 

ไอซ์แลนด์ 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 354.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: -18.605,64.997,5
ICELAND ICELAND Exports
ISLANDIA Exportaciones ISLANDIA
ISLANDE Exportations ISLANDE
Islândia Exportação Islândia

ไอซ์แลนด์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า