อินเดีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ IND อินเดีย

ทำธุรกิจใน อินเดีย IN (New Delhi) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

อินเดีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
INDIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
อินเดีย -  นำเข้า: 113,100 นำเข้า/โลก=1.10%. นำเข้า/GDP= 11.31.
อินเดีย -  ส่งออก: 76,230 ส่งออก/โลก=0.74%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 5.12%.  

อินเดีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 51.36
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 3699000 (PPP)
รายตัว: 3,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน Rs (ISO= INR)
ประชากร: 1,095,351,995
ว่างงาน: 9.90%
Km2= 3,287,590.00

อินเดีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 54,4
ธุรกิจ= 54,4
การค้าขาย= 51
รัฐบาล 77,8
สกุลเงิน= 69,3
การลงทุน= 30
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 35
แรงงาน= 62,3
100 Best
ความเสียหาย= 3,4
10 โปร่งใส

อินเดีย ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO APTA, BIMSTEC, SAARC, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


อินเดีย ส่งออก อินเดีย หลักสูตร การทำธุรกิจใน อินเดีย    New Delhi 
Asia India  (Indian).  New Delhi, Agra, Chennai, Bangalore, Kolkata, Mumbai, Kanpur, Madurai, Cochin, नई दिल्ली, आगरा, चेन्नई, बंगलौर, कोलकाता, मुंबई, कानपुर, मदुरै, कोचीन.  ภาษา: Hindi हिन्दी Bengali বাংলা (hi bn).  สกุลเงิน: rupee (Rs).  ISO = IN  ISO3 = IND. 

อินเดีย 100 ภาษา
GMT= +5:30.  Tel= 91 (11).  Volt= 220v (dc in some areas).  ภูมิศาสตร์: 79.616,22.883,4
INDIA INDIA Exports
INDIA Exportaciones INDIA
INDE Exportations INDE
Índia Exportação Índia

อินเดีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า