ไอร์แลนด์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ IRL ไอร์แลนด์

ทำธุรกิจใน ไอร์แลนด์ IE (Dublin) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

ไอร์แลนด์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
IRELAND Foreign Trade
หลักล้าน USD
ไอร์แลนด์ -  นำเข้า: 65,470 นำเข้า/โลก=0.64%. นำเข้า/GDP= 6.547.
ไอร์แลนด์ -  ส่งออก: 102,000 ส่งออก/โลก=0.99%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 122.33%.  

ไอร์แลนด์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 91.02
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 136900 (PPP)
รายตัว: 34,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 4,062,235
ว่างงาน: 4.20%
Km2= 70,280.00

ไอร์แลนด์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 82,2
ธุรกิจ= 93,0
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 64,9
สกุลเงิน= 84,3
การลงทุน= 90
การเงิน= 90
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 75
แรงงาน= 79,7
100 Best
ความเสียหาย= 7,7
10 โปร่งใส

ไอร์แลนด์ ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ไอร์แลนด์ ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ไอร์แลนด์    Dublin 
Europe Ireland  (Irish; the Irish).  Dublin, Galway, Cork, Limerick, New Ross, Lifford, Killarney.  ภาษา: English (en).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = IE  ISO3 = IRL. 

ไอร์แลนด์ 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 353 (1).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: -8.15,53.176,5
IRELAND IRELAND Exports
IRLANDA Exportaciones IRLANDA
IRLANDE Exportations IRLANDE
Irlanda Exportação Irlanda

ไอร์แลนด์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า