โครเอเชีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ HRV โครเอเชีย

ทำธุรกิจใน โครเอเชีย HR (Zagreb) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

โครเอเชีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
CROATIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
โครเอเชีย -  นำเข้า: 18,930 นำเข้า/โลก=0.18%. นำเข้า/GDP= 1.893.
โครเอเชีย -  ส่งออก: 10,300 ส่งออก/โลก=0.10%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 54.57%.  

โครเอเชีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 80.61
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 53560 (PPP)
รายตัว: 11,600 USD
World 9,300
สกุลเงิน HRK (ISO= HRK)
ประชากร: 4,494,749
ว่างงาน: 18.70%
Km2= 56,542.00

โครเอเชีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 55,1
ธุรกิจ= 59,9
การค้าขาย= 87,6
รัฐบาล 31,7
สกุลเงิน= 79,0
การลงทุน= 50
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 41
แรงงาน= 43,4
100 Best
ความเสียหาย= 4,4
10 โปร่งใส

โครเอเชีย ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


โครเอเชีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ โครเอเชีย    Zagreb 
Europe Hrvatska  (Croatian; a Croat).  Zagrebu, Sisku, Vukovaru, Rijeke, Dubrovnika, Splita, Zadra, Šibenika, Zagreb, Sisak, Vukovar, Rijeka, Dubrovnik, Split, Zadar, Sibenik.  ภาษา: Croatian: hrvatski jezik (hr).  สกุลเงิน: kuna (HRK).  ISO = HR  ISO3 = HRV. 

โครเอเชีย 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 385 (1).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 16.411,45.051,5
CROATIA CROATIA Exports
CROACIA Exportaciones CROACIA
CROATIE Exportations CROATIE
Croácia Exportação Croácia

โครเอเชีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า