ฮอนดูรัส ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ HND ฮอนดูรัส

ทำธุรกิจใน ฮอนดูรัส HN (Tegucigalpa) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

ฮอนดูรัส -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
HONDURAS Foreign Trade
หลักล้าน USD
ฮอนดูรัส -  นำเข้า: 4,161 นำเข้า/โลก=0.04%. นำเข้า/GDP= 0.4161.
ฮอนดูรัส -  ส่งออก: 1,726 ส่งออก/โลก=0.02%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 29.13%.  

ฮอนดูรัส เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 63.85
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 20210 (PPP)
รายตัว: 2,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน L (ISO= HNL)
ประชากร: 7,326,496
ว่างงาน: 28.00%
Km2= 112,090.00

ฮอนดูรัส  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 58,7
ธุรกิจ= 64,4
การค้าขาย= 78
รัฐบาล 79,7
สกุลเงิน= 73,5
การลงทุน= 50
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 25
แรงงาน= 40,9
100 Best
ความเสียหาย= 2,6
10 โปร่งใส

ฮอนดูรัส ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


ฮอนดูรัส ส่งออก ฮอนดูรัส หลักสูตร การทำธุรกิจใน ฮอนดูรัส    Tegucigalpa 
America HONDURAS  (Honduran).  Tegucigalpa, San Pedro de Sula, Puerto Cortés, La Ceiba.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: lempira (L).  ISO = HN  ISO3 = HND. 

ฮอนดูรัส 100 ภาษา
GMT= -6:00.  Tel= 504.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -86.619,14.819,5
HONDURAS HONDURAS Exports
HONDURAS Exportaciones HONDURAS
HONDURAS Exportations HONDURAS
Honduras Exportação Honduras

ฮอนดูรัส  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า