กินีบิสเซา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ GNB กินีบิสเซา

ทำธุรกิจใน กินีบิสเซา GW (Bissáu) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

กินีบิสเซา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
GUINEA-BISSAU Foreign Trade
หลักล้าน USD
กินีบิสเซา -  นำเข้า: 176 นำเข้า/โลก=0.00%. นำเข้า/GDP= 0.0176.
กินีบิสเซา -  ส่งออก: 116 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 26.47%.

กินีบิสเซา 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 245.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: -14.96,12.03,5
GUINEA-BISSAU GUINEA-BISSAU Exports
GUINEA-BISSAU Exportaciones GUINEA-BISSAU
GUINÉE-BISSAO Exportations GUINÉE-BISSAO
Guiné-Bissau Exportação Guiné-Bissau

กินีบิสเซา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า