กรีซ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ GRC กรีซ

ทำธุรกิจใน กรีซ GR (Athens) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

กรีซ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
GREECE Foreign Trade
หลักล้าน USD
กรีซ -  นำเข้า: 48,200 นำเข้า/โลก=0.47%. นำเข้า/GDP= 4.82.
กรีซ -  ส่งออก: 18,540 ส่งออก/โลก=0.18%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 27.43%.  

กรีซ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 77.0
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 243300 (PPP)
รายตัว: 22,800 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 10,688,058
ว่างงาน: 10.80%
Km2= 131,940.00

กรีซ  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 60,8
ธุรกิจ= 78,7
การค้าขาย= 80,8
รัฐบาล 46,3
สกุลเงิน= 78,8
การลงทุน= 50
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 46
แรงงาน= 61,2
100 Best
ความเสียหาย= 4,7
10 โปร่งใส

กรีซ ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


กรีซ ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ กรีซ    Athens 
Europe Eλλας  (Greek).  Athens, Thsessaloniki, Kavala, Alexandropolis, Patrai, Piraeus, Volos, Αθήνα, Καβάλα, Πάτρα, Πειραιάς, Βόλος.  ภาษา: Greek Ελληνικά (el).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = GR  ISO3 = GRC. 

กรีซ 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 30 (1).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 22.9597434722,39.0685399882,5
GREECE GREECE Exports
GRECIA Exportaciones GRECIA
GRÈCE Exportations GRÈCE
Grécia Exportação Grécia

กรีซ  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า