กินี ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ GIN กินี

ทำธุรกิจใน กินี GN (Conakry) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

กินี -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
GUINEA Foreign Trade
หลักล้าน USD
กินี -  นำเข้า: 680 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.068.
กินี -  ส่งออก: 612,100,000 ส่งออก/โลก=5,931.20%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 2,945,624.06%.  

กินี เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 20780 (PPP)
รายตัว: 2,200 USD
World 9,300
สกุลเงิน GF (ISO= GNF)
ประชากร: 9,690,222
ว่างงาน: %
Km2= 245,857.00

กินี  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 51,0
ธุรกิจ= 45,2
การค้าขาย= 59,6
รัฐบาล 91,9
สกุลเงิน= 57,4
การลงทุน= 40
การเงิน= 40
ลิขสิทธิ์= 20
ความเสียหาย= 19
แรงงาน= 66,3
100 Best
ความเสียหาย= 1,6
10 โปร่งใส

กินี ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, CEDEAO ECOWAS, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


กินี ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ กินี    Conakry 
Africa Guinée  (Guinean).  Conakry, Kamsar, Kindia, Fria, Labe, Macenta, Kankan.  ภาษา: French Français (fr).  สกุลเงิน: franc (GF).  ISO = GN  ISO3 = GIN. 

กินี 100 ภาษา
GMT= +0:00.  Tel= 224.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: -10.941,10.438,5
GUINEA GUINEA Exports
GUINEA Exportaciones GUINEA
GUINÉE Exportations GUINÉE
Guiné Exportação Guiné

กินี  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า