ฟินแลนด์ ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ FIN ฟินแลนด์

ทำธุรกิจใน ฟินแลนด์ FI (Helsinki) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

ฟินแลนด์ -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
FINLAND Foreign Trade
หลักล้าน USD
ฟินแลนด์ -  นำเข้า: 56,450 นำเข้า/โลก=0.55%. นำเข้า/GDP= 5.645.
ฟินแลนด์ -  ส่งออก: 67,880 ส่งออก/โลก=0.66%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 77.85%.  

ฟินแลนด์ เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 84.19
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 159700 (PPP)
รายตัว: 30,600 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 5,231,372
ว่างงาน: 7.90%
Km2= 338,145.00

ฟินแลนด์  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 74,5
ธุรกิจ= 95,1
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 28,6
สกุลเงิน= 87,4
การลงทุน= 70
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 95
ความเสียหาย= 94
แรงงาน= 44,8
100 Best
ความเสียหาย= 9,0
10 โปร่งใส

ฟินแลนด์ ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ฟินแลนด์ ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ฟินแลนด์    Helsinki 
Europe Suomi  (Finnish; a Finn).  Helsinki, Espoo, Turku, Kotka, Rauma, Vaasa, Ivalo, Tampere.  ภาษา: Finnish (fi).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = FI  ISO3 = FIN. 

ฟินแลนด์ 100 ภาษา
GMT= +2:00.  Tel= 358 (0).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 26.266,64.5,5
FINLAND FINLAND Exports
FINLANDIA Exportaciones FINLANDIA
FINLANDE Exportations FINLANDE
Finlândia Exportação Finlândia

ฟินแลนด์  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า