เอริเทรีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ ERI เอริเทรีย

ทำธุรกิจใน เอริเทรีย ER (Asmara) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปแอฟริกา ค้าระหว่างประเทศ 

เอริเทรีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
ERITREA Foreign Trade
หลักล้าน USD
เอริเทรีย -  นำเข้า: 676,500,000 นำเข้า/โลก=6,587.15%. นำเข้า/GDP= 67650.
เอริเทรีย -  ส่งออก: 33,580,000 ส่งออก/โลก=325.39%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 15,881,905.61%.  

เอริเทรีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 4471 (PPP)
รายตัว: 1,000 USD
World 9,300
สกุลเงิน ERN (ISO= ERN)
ประชากร: 4,786,994
ว่างงาน: %
Km2= 121,320.00

เอริเทรีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 38,5
ธุรกิจ= 18,3
การค้าขาย= 69,2
รัฐบาล 9,9
สกุลเงิน= 59,0
การลงทุน= 10
การเงิน= 20
ลิขสิทธิ์= 10
ความเสียหาย= 28
แรงงาน= 73,9
100 Best
ความเสียหาย= 2,6
10 โปร่งใส

เอริเทรีย ตกลง: ธนาคารพัฒนาแห่งแอฟริกา, และสหภาพแอฟริกา, บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศแอฟริกา, UNECA, AGOA, FOCAC, ตลาดสำหรับภาคใต้แอฟริกาตะวันออกและ (COMESA), IGAD, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เอริเทรีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เอริเทรีย    Asmara 
Africa Ertra  (Eritrean).  Asmara, Akurdet, Nakfa, Keren, Massawa, Tio, Assab, Kulul.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: nakfa; nakfa [pl. invar.] (ERN).  ISO = ER  ISO3 = ERI. 

เอริเทรีย 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 251 (4).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 38.851,15.358,5
ERITREA ERITREA Exports
ERITREA Exportaciones ERITREA
ÉRYTHRÉE Exportations ÉRYTHRÉE
Eritreia Exportação Eritreia

เอริเทรีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า