สาธารณรัฐเช็ก ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ CZE สาธารณรัฐเช็ก

ทำธุรกิจใน สาธารณรัฐเช็ก CZ (Prague) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

สาธารณรัฐเช็ก -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
CZECH REPUBLIC Foreign Trade
หลักล้าน USD
สาธารณรัฐเช็ก -  นำเข้า: 76,590 นำเข้า/โลก=0.75%. นำเข้า/GDP= 7.659.
สาธารณรัฐเช็ก -  ส่งออก: 78,370 ส่งออก/โลก=0.76%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 83.45%.  

สาธารณรัฐเช็ก เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 84.65
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 185700 (PPP)
รายตัว: 18,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน CZK (ISO= CZK)
ประชากร: 10,235,455
ว่างงาน: 9.10%
Km2= 78,866.00

สาธารณรัฐเช็ก  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 69,4
ธุรกิจ= 65,1
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 43,0
สกุลเงิน= 79,7
การลงทุน= 70
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 70
ความเสียหาย= 52
แรงงาน= 67,8
100 Best
ความเสียหาย= 5,2
10 โปร่งใส

สาธารณรัฐเช็ก ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


สาธารณรัฐเช็ก ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ สาธารณรัฐเช็ก    Prague 
Europe Česko  (Czech).  Prague, Brno, Olomuc, Ceske, Plzen, Labern, Decin, Liberec, Ostrava, Kralove, Praha, Brno, Olomuc, České, Plzeň, Děčín, Králové.  ภาษา: Czech čeština (cz).  สกุลเงิน: koruna; koruny [pl.] (CZK).  ISO = CZ  ISO3 = CZE. 

สาธารณรัฐเช็ก 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 42 (2).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 15.338,49.742,5
CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC Exports
REPÚBLICA CHECA Exportaciones REPÚBLICA CHECA
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Exportations RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
República Checa Exportação República Checa

สาธารณรัฐเช็ก  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า