คอสตาริกา ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ CRI คอสตาริกา

ทำธุรกิจใน คอสตาริกา CR (San Jose) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

คอสตาริกา -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
COSTA RICA Foreign Trade
หลักล้าน USD
คอสตาริกา -  นำเข้า: 9,690 นำเข้า/โลก=0.09%. นำเข้า/GDP= 0.969.
คอสตาริกา -  ส่งออก: 7,005 ส่งออก/โลก=0.07%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 41.28%.  

คอสตาริกา เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 67.56
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 40440 (PPP)
รายตัว: 10,100 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= CRC)
ประชากร: 4,075,261
ว่างงาน: 6.60%
Km2= 51,100.00

คอสตาริกา  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 66,4
ธุรกิจ= 60,3
การค้าขาย= 81,8
รัฐบาล 88,4
สกุลเงิน= 69,7
การลงทุน= 70
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 50
แรงงาน= 61,2
100 Best
ความเสียหาย= 5,1
10 โปร่งใส

คอสตาริกา ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, SICA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


คอสตาริกา ส่งออก คอสตาริกา หลักสูตร การทำธุรกิจใน คอสตาริกา    San Jose 
America Costa Rica  (Costa Rican).  San José, Alajuelas, Puntarenas, Puerto Limón, Caldera.  ภาษา: Spanish Español (es).  สกุลเงิน: coln; colones [pl.] ().  ISO = CR  ISO3 = CRI. 

คอสตาริกา 100 ภาษา
GMT= -6:00.  Tel= 506.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -84.187,9.97,5
COSTA RICA COSTA RICA Exports
COSTA RICA Exportaciones COSTA RICA
COSTA RICA Exportations COSTA RICA
Costa Rica Exportação Costa Rica

คอสตาริกา  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า