จีน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ CHN จีน

ทำธุรกิจใน จีน CN (Beijing) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

จีน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
CHINA Foreign Trade
หลักล้าน USD
จีน -  นำเข้า: 631,800 นำเข้า/โลก=6.15%. นำเข้า/GDP= 63.18.
จีน -  ส่งออก: 752,200 ส่งออก/โลก=7.29%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 16.92%.  

จีน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 59.85
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 8182000 (PPP)
รายตัว: 6,300 USD
World 9,300
สกุลเงิน  (ISO= CNY)
ประชากร: 1,313,973,713
ว่างงาน: 4.20%
Km2= 9,596,960.00

จีน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 53,2
ธุรกิจ= 51,6
การค้าขาย= 71,4
รัฐบาล 88,9
สกุลเงิน= 72,9
การลงทุน= 30
การเงิน= 30
ลิขสิทธิ์= 20
ความเสียหาย= 35
แรงงาน= 61,8
100 Best
ความเสียหาย= 3,6
10 โปร่งใส

จีน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO SICA (ข้อง), ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN+3), APTA, SAARC (ข้อง), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


จีน ส่งออก จีน หลักสูตร การทำธุรกิจใน จีน    Beijing 
Asia 中国  (Chinese).  Beijing, Wuhan, Guangzhou, Lanzhou, Harbin, Shanghai, Nanjing, Dailan, Tianjin, 北京, 武汉, 广州, 兰州, 哈尔滨, 上海, 南京, 天津.  ภาษา: Chinese 中文 (zh).  สกุลเงิน: yuan; yuan [pl. invar.] ().  ISO = CN  ISO3 = CHN. 

จีน 100 ภาษา
GMT= +8:00.  Tel= 86 (10).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 103.891,36.519,3
CHINA CHINA Exports
CHINA Exportaciones CHINA
CHINE Exportations CHINE
China Exportação China

จีน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า