เบลารุส ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BLR เบลารุส

ทำธุรกิจใน เบลารุส BY (Minsk) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

เบลารุส -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BELARUS Foreign Trade
หลักล้าน USD
เบลารุส -  นำเข้า: 16,940 นำเข้า/โลก=0.16%. นำเข้า/GDP= 1.694.
เบลารุส -  ส่งออก: 16,140 ส่งออก/โลก=0.16%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 41.80%.  

เบลารุส เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 53.46
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 79130 (PPP)
รายตัว: 7,700 USD
World 9,300
สกุลเงิน Rbl (ISO= BYR)
ประชากร: 10,293,011
ว่างงาน: 1.60%
Km2= 207,600.00

เบลารุส  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 45,0
ธุรกิจ= 63,7
การค้าขาย= 67,2
รัฐบาล 30,9
สกุลเงิน= 66,8
การลงทุน= 20
การเงิน= 10
ลิขสิทธิ์= 20
ความเสียหาย= 21
แรงงาน= 70,8
100 Best
ความเสียหาย= 2
10 โปร่งใส

เบลารุส ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เบลารุส ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เบลารุส    Minsk 
Europe Белару́сь  (Belarusian).  Minsk, Pinsk, Mazyr, Hrodna, Brest, Polatsk, Orsha, Homyel, Baranavivhy.  ภาษา: Belorussian беларуская (be).  สกุลเงิน: rouble (Rbl).  ISO = BY  ISO3 = BLR. 

เบลารุส 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 375 (17).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 28.046,53.539,5
BELARUS BELARUS Exports
BIELORRUSIA Exportaciones BIELORRUSIA
BIÉLORUSSIE Exportations BIÉLORUSSIE
Bielorrússia Exportação Bielorrússia

เบลารุส  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า