บราซิล ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BRA บราซิล

ทำธุรกิจใน บราซิล BR (Brasilia) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

บราซิล -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BRAZIL Foreign Trade
หลักล้าน USD
บราซิล -  นำเข้า: 78,020 นำเข้า/โลก=0.76%. นำเข้า/GDP= 7.802.
บราซิล -  ส่งออก: 115,100 ส่งออก/โลก=1.12%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 12.32%.  

บราซิล เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 61.74
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 1568000 (PPP)
รายตัว: 8,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน R$ (ISO= BRL)
ประชากร: 188,078,227
ว่างงาน: 9.90%
Km2= 8,511,965.00

บราซิล  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 56,7
ธุรกิจ= 54,4
การค้าขาย= 71,6
รัฐบาล 50,3
สกุลเงิน= 77,2
การลงทุน= 50
การเงิน= 50
ลิขสิทธิ์= 50
ความเสียหาย= 35
แรงงาน= 62,7
100 Best
ความเสียหาย= 3,5
10 โปร่งใส

บราซิล ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, ประชาคมแอนดีส (ข้อง), ตลาดร่วมตอนใต้, SICA (ข้อง), UNASUR, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


บราซิล ส่งออก บราซิล หลักสูตร การทำธุรกิจใน บราซิล    Brasilia 
America Brasil  (Brazilian).  Bahiam, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraíma, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins.  ภาษา: Português (pt-br).  สกุลเงิน: real; reais [pl.] (R$).  ISO = BR  ISO3 = BRA. 

บราซิล 100 ภาษา
GMT= -3:00.  Tel= 55 (61).  Volt= 110/220v (dc in some areas).  ภูมิศาสตร์: -53.089,-10.773,4
BRAZIL BRAZIL Exports
BRASIL Exportaciones BRASIL
BRÉSIL Exportations BRÉSIL
Brasil Exportação Brasil

บราซิล  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า