บรูไน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BRN บรูไน

ทำธุรกิจใน บรูไน BN (Bandar Seri Begawan) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

บรูไน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BRUNEI DARUSSALAM Foreign Trade
หลักล้าน USD
บรูไน -  นำเข้า: 1,641 นำเข้า/โลก=0.02%. นำเข้า/GDP= 0.1641.
บรูไน -  ส่งออก: 4,514 ส่งออก/โลก=0.04%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 89.96%.  

บรูไน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์:
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 6842 (PPP)
รายตัว: 23,600 USD
World 9,300
สกุลเงิน B$ (ISO= BND)
ประชากร: 379,444
ว่างงาน: 4.80%
Km2= 5,770.00

บรูไน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง


บรูไน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (AEPC), สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN), สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


บรูไน ส่งออก บรูไน หลักสูตร การทำธุรกิจใน บรูไน    Bandar Seri Begawan 
Asia BRUNEI DARUSSALAM  ((of) Brunei Darussalam).  Bandar Seri Begawan, Sukang, Seria, Tutong, Kuala Belait, Bangar, Muara.  ภาษา: Malay. Bahasa Melayu (ms).  สกุลเงิน: dollar (B$).  ISO = BN  ISO3 = BRN. 

บรูไน 100 ภาษา
GMT= +8:00.  Tel= 673 (2).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 114.761,4.521,5
BRUNEI DARUSSALAM BRUNEI DARUSSALAM Exports
BRUNEI DARUSSALAM Exportaciones BRUNEI DARUSSALAM
BRUNÉI DARUSSALAM Exportations BRUNÉI DARUSSALAM
Brunei Darussalam Exportação Brunei Darussalam

บรูไน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า