เบลเยียม ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BEL เบลเยียม

ทำธุรกิจใน เบลเยียม BE (Brussels) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

เบลเยียม -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BELGIUM Foreign Trade
หลักล้าน USD
เบลเยียม -  นำเข้า: 264,500 นำเข้า/โลก=2.58%. นำเข้า/GDP= 26.45.
เบลเยียม -  ส่งออก: 269,600 ส่งออก/โลก=2.61%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 161.55%.  

เบลเยียม เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 91.51
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 330600 (PPP)
รายตัว: 31,900 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 10,379,067
ว่างงาน: 8.40%
Km2= 30,528.00

เบลเยียม  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 72,1
ธุรกิจ= 93,2
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 28,3
สกุลเงิน= 81,0
การลงทุน= 90
การเงิน= 80
ลิขสิทธิ์= 80
ความเสียหาย= 71
แรงงาน= 70,5
100 Best
ความเสียหาย= 7,3
10 โปร่งใส

เบลเยียม ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


เบลเยียม ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เบลเยียม    Brussels 
Europe België  (Belgian).  Brussels, Leuven, Mons, Oostende, Brugge, Gent, Antwerp, Liege, Charleroi, Bastogne, Aalst.  ภาษา: French Français (fr).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = BE  ISO3 = BEL. 

เบลเยียม 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 32 (2).  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: 4.663,50.642,5
BELGIUM BELGIUM Exports
BÉLGICA Exportaciones BÉLGICA
BELGIQUE Exportations BELGIQUE
Bélgica Exportação Bélgica

เบลเยียม  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า