บาร์เบโดส ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ BRB บาร์เบโดส

ทำธุรกิจใน บาร์เบโดส BB (Bridgetown) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  อเมริกา ค้าระหว่างประเทศ 

บาร์เบโดส -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
BARBADOS Foreign Trade
หลักล้าน USD
บาร์เบโดส -  นำเข้า: 1,476 นำเข้า/โลก=0.01%. นำเข้า/GDP= 0.1476.
บาร์เบโดส -  ส่งออก: 209 ส่งออก/โลก=0.00%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 34.81%.  

บาร์เบโดส เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 62.84
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 4841 (PPP)
รายตัว: 17,400 USD
World 9,300
สกุลเงิน BDS$ (ISO= BBD)
ประชากร: 279,912
ว่างงาน: 10.70%
Km2= 431.00

บาร์เบโดส  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 71,5
ธุรกิจ= 90,0
การค้าขาย= 64,6
รัฐบาล 66,3
สกุลเงิน= 74,5
การลงทุน= 50
การเงิน= 60
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 69
แรงงาน= 80,0
100 Best
ความเสียหาย= 7,0
10 โปร่งใส

บาร์เบโดส ตกลง: จะยกหนี้ให้ประเทศในลาตินอเมริกา (IADB), CEPAL / ECLAC, ALADI, OEA, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ลาตินอเมริกา


บาร์เบโดส ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ บาร์เบโดส    Bridgetown 
America Barbados  (Barbadian).  Bridgetown, Holetown, Speightstown, Bathsheba, The Crane, Caribbean.  ภาษา: English (en).  สกุลเงิน: dollar (BDS$).  ISO = BB  ISO3 = BRB. 

บาร์เบโดส 100 ภาษา
GMT= -4:00.  Tel= 1 809.  Volt= 110/220v.  ภูมิศาสตร์: -59.561,13.178,5
BARBADOS BARBADOS Exports
BARBADOS Exportaciones BARBADOS
BARBADE Exportations BARBADE
Barbados Exportação Barbados

บาร์เบโดส  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า