ออสเตรีย ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ AUT ออสเตรีย

ทำธุรกิจใน ออสเตรีย AT (Vienna) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  ทวีปยุโรป ค้าระหว่างประเทศ 

ออสเตรีย -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
AUSTRIA Foreign Trade
หลักล้าน USD
ออสเตรีย -  นำเข้า: 118,800 นำเข้า/โลก=1.16%. นำเข้า/GDP= 11.88.
ออสเตรีย -  ส่งออก: 122,500 ส่งออก/โลก=1.19%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 89.50%.  

ออสเตรีย เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 89.14
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 269600 (PPP)
รายตัว: 32,900 USD
World 9,300
สกุลเงิน EUR or (ISO= EUR)
ประชากร: 8,192,880
ว่างงาน: 5.10%
Km2= 83,870.00

ออสเตรีย  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 71,2
ธุรกิจ= 78,6
การค้าขาย= 85,8
รัฐบาล 27,1
สกุลเงิน= 80,9
การลงทุน= 70
การเงิน= 70
ลิขสิทธิ์= 90
ความเสียหาย= 81
แรงงาน= 78,7
100 Best
ความเสียหาย= 8,1
10 โปร่งใส

ออสเตรีย ตกลง: สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.


ออสเตรีย ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ ออสเตรีย    Vienna 
Europe Österreich  (Austrian).  Vienna, Bregenz, Innsbruck, Klagenfurt, Graz, Linz, Salzburg, Wels.  ภาษา: German Deutsch (de).  สกุลเงิน: Euros (EUR or ).  ISO = AT  ISO3 = AUT. 

ออสเตรีย 100 ภาษา
GMT= +1:00.  Tel= 43 (1).  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 14.14,47.592,5
AUSTRIA AUSTRIA Exports
AUSTRIA Exportaciones AUSTRIA
AUTRICHE Exportations AUTRICHE
Áustria Exportação Áustria

ออสเตรีย  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า