เยเมน ส่ง ออก นำเข้า. ขายออก การนำเข้า โลจิสติกส์ YEM เยเมน

ทำธุรกิจใน เยเมน YE (Sana'a) : การส่งออก, การนำเข้า, การ ค้า ระหว่าง ประเทศ, โลจิสติกส์, การขนส่ง, ศุลกากร

EENI  เอเชีย ค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทย 

เยเมน -  ค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า
YEMEN Foreign Trade
หลักล้าน USD
เยเมน -  นำเข้า: 4,190 นำเข้า/โลก=0.04%. นำเข้า/GDP= 0.419.
เยเมน -  ส่งออก: 6,387 ส่งออก/โลก=0.06%.
(ส่งออก+นำเข้า)/GDP= 61.39%.  

เยเมน เศรษฐศาสตร์
โลกาภิวัตน์: 41.82
100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 17230 (PPP)
รายตัว: 800 USD
World 9,300
สกุลเงิน YRl; YRls [pl.] (ISO= YER)
ประชากร: 21,456,188
ว่างงาน: 35.00%
Km2= 527,970.00

เยเมน  การทำธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ - เสรีภาพทางการเมือง
= 56,9
ธุรกิจ= 74,9
การค้าขาย= 76,2
รัฐบาล 57,1
สกุลเงิน= 66,5
การลงทุน= 50
การเงิน= 30
ลิขสิทธิ์= 30
ความเสียหาย= 25
แรงงาน= 75,8
100 Best
ความเสียหาย= 2,3
10 โปร่งใส

เยเมน ตกลง: ธนาคารพัฒนาเอเชีย, คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP), BOAO สันนิบาตอาหรับ, ESCWA, ได้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา, องค์การการประชุมอิสลาม, สหประชาชาติ, การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, โลกธนาคาร.
ตะวันออกกลาง


เยเมน ส่งออก มหาบัณฑิต ในการค้าต่างประเทศและตลาดต่างประเทศ เยเมน    Sana'a 
Asia اليمن  (Yemeni).  Sanaa, Aden, Al Mukalla, Habarut, Sayhut, Hudaydah, Ibb, Taizz.  ภาษา: Arabic العربية (ar).  สกุลเงิน: rial (YRl; YRls [pl.]).  ISO = YE  ISO3 = YEM. 

เยเมน 100 ภาษา
GMT= +3:00.  Tel= 967.  Volt= 220v.  ภูมิศาสตร์: 47.599,15.905,5
YEMEN YEMEN Exports
YEMEN Exportaciones YEMEN
YÉMEN Exportations YÉMEN
Iémen Exportação Iémen

เยเมน  ผู้นำเข้า  ผู้ซื้อ  การส่งออก  การทำให้เป็นสากล  การลงทุนทางตรงต่างประเทศ  การค้าระหว่างประเทศ  สถิติศาสตร์  การค้าขาย  ประเทศ - ความเสี่ยง  ธุรกิจ - แนว การวิจัย  ภาษีศุลกากร  การขนส่ง  โลจิสติกส์  การกระจาย  โปรโมชั่น  เสนอราคา  งานแสดงสินค้า